Jelle Weever

Voorzitter
Bedrijf: Weever Bouw
E-mailadres: jelle@mkbregiozwolle.nl
Lid sinds: Januari 2018

‘We willen pro-actief het ondernemersklimaat in Regio Zwolle helpen verbeteren’

Wie is Jelle de ondernemer?

Sinds januari 2016 ben ik directeur/eigenaar bij Weever Bouw uit Kampen, samen met mijn broer. Hij is directeur van onze sloopafdeling die we eveneens samen hebben. Ons bouwbedrijf is hoofdzakelijk actief in de utiliteitsbouw, de gestapelde woningbouw en we voeren niet planmatige klussen uit bij bedrijven. Onze organisatie is vrij plat, waardoor onze ruim 50 medewerkers zich betrokken voelen en we snel en flexibel kunnen opereren. Weever Bouw is een assemblerende dienstverlener die graag zo vroeg mogelijk bij een project wordt betrokken, zodat we optimale meerwaarde kunnen bieden. Als directeur ben ik optimistisch, doortastend, nuchter, realistisch, een tikkeltje streberig en ik vind het mooi om als team een goed resultaat neer te zetten.

Waarom ben je in 2018 voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle geworden?

Omdat ik een stem wil geven aan de mkb-ondernemers in onze regio. Zij vormen 80 procent van alle bedrijven in de regio en daarom is het belangrijk dat hun belangen op een professionele en gedegen wijze worden behartigd. Net als de andere bestuursleden ben ik zelf ook mkb-ondernemer. Wij weten wat een ondernemer bezighoudt en welke zaken belangrijk voor hem zijn. Vanuit die gedachte proberen we telkens weer een bijdrage te leven aan een beter ondernemersklimaat in Regio Zwolle.

Op welke manieren bijvoorbeeld?

Allereerst door als vertegenwoordiger van de mbk-ondernemers in onze regio op regelmatige basis samen te werken met de twee anders O’s uit de triple helix, namelijk de overheid en het onderwijs. We hebben daarbij een zetel in alle relevante regionale overlegorganen. Als we de aanwezige kennis bij deze drie partijen delen en behoeften op elkaar aan laten sluiten, kunnen we samen economische ontwikkelingen bevorderen en dat draagt weer bij aan de sociale ontwikkeling van de regio. Daarnaast willen we ondernemers informatie bieden over belangrijke sector-overstijgende thema’s, die we onderverdeeld hebben in portefeuilles.

Zijn er resultaten behaald waar je als voorzitter trots op bent?

Zeker! Ik ben er allereerst trots op dat het ons als bestuur is gelukt om een robuuste structuur voor onze stichting neer te zetten, waarin de belangrijkste thema’s een duidelijke plek hebben gekregen. Daarnaast merk ik dat het geluid van mkb-ondernemers wordt gehoord in gesprekken met de overheid en het onderwijs. Onze netwerkbijeenkomsten worden goed bezocht. En ik vind het mooi dat we ook heel concrete resultaten hebben behaald. Zomaar een concreet voorbeeld uit de afgelopen periode is dat het mede door onze inzet gelukt is om in de gemeente Olst-Wijhe meer uren te regelen voor accountmanagement. Hierdoor kunnen meer lokale ondernemers met hun vragen beter bij de gemeente terecht. Deze lokale dienstverlening aan ondernemers is voor ons een heel belangrijk speerpunt. Een ander voorbeeld waar ik heel trots op ben, is dat wij een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan het direct opnemen van een individuele bedrijvenroute in de Human Capital Agenda, zodat ondernemers veel sneller en eenvoudiger ontdekken of ze in aanmerking komen voor een subsidie om hun medewerkers te scholen.

Waar wil je in 2022 en 2023 de focus op leggen?

Ieder thema kent zijn eigen speerpunten, deze zijn belegd bij de andere bestuurders. Persoonlijk zal ik veel tijd steken in de generieke lobby en het onderhouden van relaties met onze belangrijke partners. Ook steek ik veel tijd in onze ambitie om ervoor zorgen dat gemeenten in onze regio hun lokale dienstverlening aan ondernemers verder bevorderen, zodat ondernemers een plek hebben waar ze met hun vragen terecht kunnen. Verder besteed ik veel aandacht aan het start- en scale-up ecosysteem in de regio en gaat logischerwijs veel aandacht uit naar de leefomgeving, iets wat dichtbij mijn vakgebied ligt. Tenslotte hoop ik dat het ons als bestuur lukt om de ondernemersverenigingen in de regio eind 2023 meer en structureler te laten samenwerken. Kortom, we hebben volop ideeën om ook in de komende periode het ondernemersklimaat in Regio Zwolle verder te verbeteren.

Nevenfuncties:

  • Economic Board Regio Zwolle (EBRZ)
  • Regiobestuur Regio Zwolle
  • DB HCA Regio Zwolle
  • Raad van inzicht Landstede
  • Raad van Advies INN Regio Zwolle
  • Bestuurlijk kartrekker programmalijn Good Practice
  • Juryvoorzitter Studentenondernemer van jaar Regio Zwolle

Maak een afspraak met MKB-Nederland Regio Zwolle

Wil je eerst een gesprek met ons, voordat je besluit om lid te worden? Dat kan! Maak via de CONTACT-button een vrijblijvende afspraak, zodat we de voordelen van het lidmaatschap mondeling kunnen onderbouwen en eventuele vragen van jouw kant kunnen beantwoorden.

CONTACT

De voordelen van een partnerschap

Als MKB-ondernemer heb je naast het lidmaatschap ook de mogelijkheid om partner van MKB-Nederland Regio Zwolle te worden. Dit partnerschap biedt je extra tools om jouw bedrijf nóg beter te profileren, waarbij wij samen met jou een maatwerkpropositie ontwikkelen. Benieuwd naar wat dit voor jou kan betekenen? Maak dan een persoonlijke afspraak om de mogelijkheden voor een partnerschap te bespreken. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 038 - 30 33 049.

CONTACT

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!