Bijeenkomst over financiële vitaliteit van werknemers

Geplaatst op 24-05-2024

Graag nodig ik je namens de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid uit om met andere ondernemers en met deze coalitie te spreken over de vraag hoe het MKB zorg kan dragen voor financieel gezonde medewerkers. In ontwikkeling is een toolbox die het MKB hier beter bij moet gaan faciliteren. Tijdens een bijeenkomst op 4 juni van 15:00 tot 17:00 in Zwolle worden de plannen voor deze toolbox uitgelegd en word je gevraagd jouw feedback hierop te delen. Deze praktijk kennis en inzichten zijn van groot belang voor de succesvolle ontwikkeling van dit instrument dat het MKB meer moet gaan helpen om financiële problemen bij werknemers te voorkomen.

Wat is de achtergrond?
Veel werkgevers krijgen te maken met werknemers met financiële problemen, hetgeen zelfs tot loonbeslagen kan leiden. MKB-Nederland vindt het daarom belangrijk om ondernemers te helpen bij de preventie en de zorg richting werknemers met geldzorgen.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn hiervoor aangesloten (en mede initiatiefnemer) bij de NATIONALE COALITIE FINANCIËLE GEZONDHEID | NCFG. Bedrijven en organisaties werken binnen deze coalitie samen met als doel het aantal werknemers met financiele geldzorgen sterk te verminderen. Hierbij zijn ook betrokken Geldfit, SchuldenlabNL en de overheid.

Vanuit deze coalitie is de missie geformuleerd om ook het MKB meer te helpen bij het zorgen voor financieel gezonde medewerkers.

Daarbij ligt de focus specifiek op de groep jongere werknemers (18 t/m 27 jaar). Juist in die doelgroep speelt veel financiële stress (en dit neemt ook toe). Financiële stress heeft een duidelijke (negatieve link) richting het welzijn van werknemers. Daarmee past dit ook uitstekend binnen “Goed Werkgeverschap”.

Om deze MKB werkgevers te helpen wordt een Toolbox ontwikkeld, die we graag met een selectie MKB ondernemers willen gaan toetsen. De Toolbox moet ervoor zorgen dat de werkgever beter het gesprek met werknemers kan voeren over financiële zorgen, interventies kan plegen en naar de juiste partijen kan doorverwijzen.

Wat gaan we doen?
De toolbox wordt als pilot in de regio Zwolle ontwikkeld, getoetst en uitgerold.
Hiervoor organiseert de NCFG op dinsdag middag 4 juni van 15:00 tot 17:00 uur in de IJsseltoren te Zwolle een bijeenkomst, waarbij met ongeveer 15 MKB’ers (doelgroep 1 tot 250 werknemers, het liefst met relatief veel jonge werknemers in dienst of organisaties waarbinnen de financiële problematiek bij werknemers speelt) in gesprek wordt gegaan over dit thema en de plannen voor een toolbox. Het is de bedoeling om zo nog meer te horen wat er speelt bij deze MKB ondernemers en van hen feedback te ontvangen op de plannen.

Zij zullen dan ook uitgenodigd worden bij het lanceringsevenement van de toolbox later in het najaar en zij zullen ook de definitieve toolbox gaan krijgen.

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je aanmelden bij Linda van Beek, Beek@vnoncw-mkb.nl. Voor meer informatie kun je ook contact met haar opnemen via 06-11209400.

Met vriendelijke groet,

Linda van Beek Senior Advisor diversity, inclusion & equality

VNO-NCW | MKB-Nederland Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV  Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA  Den Haag

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!