Column Jelle Weever: BREDE WELVAART: “SOCIALISTISCH GEKLETS”

Geplaatst op 22-07-2022

Dit was de eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik met dit begrip in aanraking kwam. Als ondernemer en liberale conservatieve denker analyseerde ik zaken altijd vanuit een economisch perspectief. Deze gedachte is bij mij ten dele gekanteld. Zeker als ik zaken vanuit Regio Zwolle perspectief beschouw.

De regio Zwolle heeft de laatste 15 jaar een enorme groei doorgemaakt. Het regionaal denken is landelijk de laatste 6 jaar echt ingebed, maar in onze regio startte dit al veel eerder met Zwolle Kampen netwerkstad. Ten dele valt de economische groei toe te schrijven aan de steeds intensiever wordende samenwerking tussen de 22 gemeentes rondom Zwolle. Lobbydoelstellingen worden gezamenlijk opgepakt, maar ook intern wordt er veel meer samengewerkt. Vanuit werkgeverslobbyist perspectief mag dit nog wel een tandje meer. Ondernemen stopt immers ook niet bij de gemeentegrenzen. Gemeentes zullen hier autonomie voor moeten opgeven, dat zie ik overigens nog niet gebeuren in de komende raadsperiode.

In Nederland is de afgelopen 15 jaar ook nog wat anders gebeurd. Waar voorheen de trek naar de Randstad regio’s structureel op achterstand zette, zien we deze trend veranderen. En daar komt brede welvaart om de hoek kijken. Brede welvaart kijkt verder dan het bruto binnenland product. Het gaat in essentie over het welzijn van mensen en wat men van waarde vindt. “Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ en ‘later’” (PBL.nl).

De Regio Zwolle komt landelijk als een van de besten uit de bus als het gaat om brede welvaart. Mensen in en rondom Zwolle voelen zich veilig in hun leefomgeving, hebben weinig zorgen om hun baan of behoud daarvan, waarderen de groene omgeving / schone lucht en zijn tevreden over hun woonsituatie. Onze regio heeft bijna alles te bieden wat onze jonge generaties belangrijk vinden. Mijn conclusie is dat de groei van de regio de afgelopen jaren voor een belangrijk toe te schrijven is aan de hoge mate van brede welvaart in de Regio.

De economie staat volgens veel progressief denkenden ten dienste aan deze brede welvaartsgedachte. Persoonlijk plaats ik ze liever naast elkaar. Om het maar even plat te zeggen, zonder dat er geld verdiend wordt in een regio lopen de maatschappelijke investeringen drastisch terug, wat de sociale cohesie en persoonlijke ontplooiing doet verminderen. Zonder dat er economie is, zijn er geen banen en voelen mensen zich minder gelukkig.

Denken vanuit brede welvaart geeft mij een andere kijk op de wereld. Maar beste progressief denkenden, verlies economische impulsen niet uit het oog.

Jelle Weever

Ondernemer, Weever Bouw.

Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!