De duurzame groei van Kampen

Geplaatst op 14-05-2024

Column Jelle Weever

Als een gemeenschap groeit, groeit ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze groei niet alleen kwantitatief is, maar ook kwalitatief en duurzaam. Dat de gemeente Kampen zelf een groei voorziet van ca. 10.000 tot 2030, brengt een cruciale uitdaging met zich mee: het handhaven van brede welvaart zonder de eigen identiteit en levenskwaliteit in gevaar te brengen.

Het concept van brede welvaart omvat meer dan alleen economische groei. Het gaat ook om zaken als sociale vooruitgang, ecologische duurzaamheid en cultureel welzijn. In het geval van Kampen betekent dit dat de groei van de bevolking hand in hand moet gaan met een evenredige groei van werkgelegenheid, infrastructuur en leefruimte, terwijl de unieke karakteristieken van de stad en ommeland behouden moeten blijven.

De groei van het aantal werklocaties moet – om de werkgelegenheid in stand te houden – evenredig groeien met het aantal inwoners. Werklocaties kun je niet uitbesteden aan je buurtgemeente.

Een veel gevoerde discussie is op welk ‘werk’ Kampen zijn focus moet leggen. Naar mijn mening is een realistische kijk op onze economische identiteit noodzakelijk; Kampen zal nooit een dienstverleningsstad worden.

De kracht van Kampen ligt in zijn historische charme, sterke gemeenschapsgevoel en unieke ligging aan de IJssel. Ook in de (maak)industrie is in toenemende mate behoefte aan theoretisch opgeleiden binnen de gemeentegrenzen.

Eerder onderzoek wees uit dat Kampen 450 banen per 1.000 inwoners nodig heeft. Het in balans houden van de bevolkingsgroei en de bestaande werkgelegenheid, vraagt zodoende 4.500 banen. Ter beeldvorming; op bedrijventerrein RW50 werken ca. 1.100 mensen en is 20ha groot. De beoogde bevolkingsgroei vraagt dus ca. 3 à 4 bedrijventerreinen zoals RW50, ca. 80ha. RW50 werd in 2003 voor het eerst in de raad besproken en kwam in 2004 in procedure. Na de aanleg in 2006 was het in 2018 nagenoeg uitverkocht, een proces van 15 jaar.

De raad schrijft in zijn ‘Koers Kampen’ dat ze werklocaties op beperkte schaal wil ontwikkelen. Dit is in mijn ogen dus onverantwoord beleid, wanneer je de bestaande welvaart in de gemeente wilt handhaven. Zonder voldoende bedrijvigheid zijn evenementen als Sail en Full Color niet realistisch, die drijven op sponsoring. Ook treden er dan andere negatieve neveneffecten op zoals toename van woon/werkverkeer, wat onwenselijk is voor milieu, infrastructuur en lokale verbondenheid. Het beleid van beperkt uitbreiden wordt gesteund door GL, D66, PVDA en Kampen Sociaal.

De groei van Kampen biedt kansen en uitdagingen. Het is aan de gemeente, bedrijven en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat deze groei niet ten koste gaat van de brede welvaart en levenskwaliteit. Met zorgvuldige planning, duurzame ontwikkeling en behoud van identiteit, kan Kampen zijn groei omarmen en een voorbeeld stellen voor andere gemeenten die streven naar een evenwichtige toekomst.

Jelle Weever

Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle

DGA Weever Bedrijven

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!