Marktdag Circulair aanbesteden Regio Zwolle

Geplaatst op 25-10-2022

Donderdag 8 december 2022 in Hotel Lumen

De inzet op circulaire ondernemen is het ticket uit de crisis!

Op donderdag 8 december 2022 is het zover: Marktdag Circulair Aanbesteden Regio Zwolle!

Met deze marktdag willen we opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) met een focus op GWW- sector in de regio Zwolle bij elkaar brengen om marktkansen in de circulaire economie te ontwikkelen en te bespreken. Hoe kunnen ondernemers inspelen op de inkoop van de gemeenten en daarmee bijdragen aan een circulaire economie? Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken!  

Deze bijeenkomst is bedoeld voor aanbestedende diensten en marktpartijen in de regio Zwolle. Aan bod komen onderwerpen die in de GWW spelen, maar deels ook in andere domeinen/sectoren relevant zijn.

Programma

13.00 uur:         Ontvangst

13.30 uur:         Opening door Paul Guldemond, wethouder gemeente Zwolle

13.40 uur:         Toelichting Programma Beter Aanbesteden door Hans Bakker, regiomanager          

bedrijven Beter Aanbesteden

13.50 uur:         Paneldiscussie met

Erik van der Kamp, inkoper-aanbestedingsadviseur gemeente Steenwijkerland

Jan Spoelstra, programmamanager Wegen & Kanalen Provincie Overijssel

Peter Gelink, voorzitter Infra Platform Oost Bouwend Nederland

Kim Middelkamp, directeur New Business Sallandse Wegenbouw

Hans Boes, docent Universiteit Twente

14.30 uur:         Eerste ronde deelsessies

15.30 uur:         Pauze

15.45 uur:         Tweede ronde deelsessies

16.45 uur:         Sluiting en netwerkborrel

Workshops:

Hieronder treft u een korte beschrijving aan van de workshops die u kunt volgen. Bij de opgave voor de Marktdag kunt u een keuze maken.

Workshop 1:    Infra Futurelabs Overijssel-‘Volledig circulair uitvragen in 2023, tenzij…’

Vanaf 2023 geldt bij aanbestedingen van werken ‘Volledig circulair uitvragen, tenzij…’. Maar wat betekent dat voor overheden en hoe kun je dat organiseren? Vanuit het programma Infra Futurelabs Overijssel, waarin overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken aan een circulair systeem voor de inrichting en het beheer en onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte, wordt deze workshop verzorgd in samenwerking met het CROW.

Inleiders: Jan Wienk (Infra Futurelabs / Stichting Pioneering) en Lauren van der Meer (CROW)

Workshop 2:    Het Noors topsportmodel en aanbesteden

Noorwegen is met haar in de begin jaren negentig ontwikkelde topsportmodel, met plezier en samenwerking als fundamenten, al bijna 30 jaar het meest succesvolle land op de Olympische Winterspelen. Welke lessen uit dit model zou je kunnen halen om samenwerking in de bouw en in bouwteams te verbeteren met het oog op de maatschappelijke opgave?

Inleider: Hans Boes (Universiteit Twente)

Workshop 3: Instrumenten en monitoren circulariteit

Om er met elkaar achter te komen waar we staan met de circulariteit-duurzaamheidsopgave, zijn veel partijen op zoek naar een monitoringstool of een dashboard die dit in kaart brengt. Zo is het CROW bezig met het ontwikkelen van een monitoringstool (DGWW2030), gericht op het monitoren van een zestal KPI’s. Ook de provincie Overijssel, de eenheid Wegen en Kanalen, werkt aan een intern circulair dashboard om materiaalstromen en CO2 uitstoot in kaart te brengen. Deze hulpmiddelen geven inzicht in het circulaire karakter van de projecten en de gerealiseerde resultaten, maar bieden ook een fundament voor vervolgprojecten, met het oog op het bereiken van de (circulariteits-)doelstellingen in 2030 en 2050. Vragen hierbij zijn: op welke KPI’s stuur je en welke data hou je hiervoor bij, hoe interpreteer je ‘oude getallen’ en wat hou je aan als nulmeting? En wat betekent dit voor marktpartijen die de data moeten aanleveren?

Inleider: Marieneke Bijleveld (provincie Overijssel) en Joost Fijneman (CROW)

Workshop 4:    Schoon en emissievrij bouwen (alleen in tweede ronde)

Met de focus op ‘doen wat nodig is en doen wat mogelijk is’ werken we aan de transitie naar een schone en emissievrije bouwplaats. Maar wat betekent dat nou en wie staat nou waarvoor aan de lat? Hoe kunnen overheden en ondernemers samen werken aan een emissievrije bouwplaats? En wat betekent dat in de praktijk?

Inleiders: Jan Wienk (Stichting Pioneering) en Jorrit van Ommen (De Groene Koers)

Workshop 5:    Ronde tafel – Benen op tafel

In een informele setting gaan we graag het gesprek aan met opdrachtgevers en opdrachtnemer over MKB-vriendelijk aanbesteden en vooral dialoog met de markt. Wat gaat er goed binnen aanbestedingen en wat kan beter

Begeleider: Tjeerd Planting en Hans Bakker (Programma Beter Aanbesteden)

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden en in het aanmeldformulier aangeven welke twee workshops u wilt bijwonen.

Locatie

Hotel Lumen, Stadionplein 20 in Zwolle. Hotel Lumen is goed bereikbaar via openbaar vervoeren én auto: https://www.lumenzwolle.nl/bereikbaarheid/

We rekenen op je komst. 

 

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!