SCHIJNZELFSTANDIGHEID: EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Geplaatst op 08-07-2024

Column Jelle Weever

Als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle en ondernemer zie ik dagelijks de uitdagingen waarmee ondernemers te maken hebben. Actueel is de aanpak van schijnzelfstandigheid onder zzp’ers. Met de aankomende wetswijzigingen is het essentieel dat we als ondernemers de dialoog aangaan met onze zelfstandigen om te zorgen voor heldere afspraken en een eerlijke werkrelatie.

De nieuwe wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelatie en Rechtsvermoeden (VBAR) kan gezien worden als opvolger van de wet DBA en gaat in per 1 januari 2026. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat de inzet van zzp’ers op een eerlijke en rechtmatige manier gebeurt. De VBAR bevat belangrijke veranderingen zoals de afschaffing van het ‘kernactiviteit’-element en het samenvoegen van elementen die werkinhoudelijke aansturing en organisatorische inbedding bepalen. 

Het eerste deel beoogt te verduidelijken wanneer een werkende ingehuurd kan worden als zzp’er.  Daarvoor zijn drie type criteria opgesteld: a) is er sprake van ‘werkinhoudelijke aansturing’?, b) is iemand ‘ingebed’? en c) is er sprake van ondernemerschap (binnen de opdracht)? Indien A en B geheel ontbreken, dan kan een opdracht uitgevoerd worden door een zzp’er. Indien A en/of B (deels) aanwezig is, dan dient er gekeken te worden naar optie C. Indien criteria C niet zwaar genoeg tegenwicht biedt, dan kan een opdracht niet ‘buiten dienstbetrekking’ gedaan worden. Een tweede deel moet zzp’ers die ingehuurd worden voor een uurtarief van onder de € 32,24 per uur betere bescherming bieden.

Daarnaast is er het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Deze verzekering zorgt ervoor dat zelfstandigen die langdurig ziek zijn een uitkering kunnen krijgen van 70% van hun winst, tot een maximum van het minimumloon. Deze verplichte verzekering biedt zelfstandigen meer zekerheid, maar betekent ook extra kosten voor de zelfstandige.

De Belastingdienst zal vanaf 2025 streng gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Dit betekent dat elke ondernemer moet nagaan of hun zzp’ers daadwerkelijk als zelfstandigen kunnen worden gezien. Zo niet, dan kunnen er boetes en naheffingen volgen. Dit benadrukt het belang van een goedgekeurde modelovereenkomst en het regelmatig evalueren van de werkrelatie met zzp’ers.

Als ondernemers moeten we proactief zijn. Het begint bij het in kaart brengen van alle zzp’ers die voor ons werken. Bespreek met hen werkomstandigheden en zorg ervoor dat de werkrelatie transparant en eerlijk is. Gebruik de beschikbare hulpmiddelen om samen met de zelfstandigen te bepalen of de huidige samenwerking voldoet aan de nieuwe wetgeving en pas deze indien nodig aan. Het is cruciaal dat we nu stappen ondernemen om onze organisatie in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving. Dit voorkomt niet alleen boetes en naheffingen, maar draagt ook bij aan een eerlijke arbeidsmarkt waarin zelfstandigen echte zelfstandigen zijn en niet verkapte werknemers.

Meer informatie over de nieuwe wetgeving en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is te vinden op de websites van de Rijksoverheid. 

Jelle Weever

Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle

DGA Weever Bedrijven

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!