Arbeidsmarkt en Onderwijs

De corona-pandemie heeft de spanning op de arbeidsmarkt alleen maar versterkt. Veel, zo niet alle sectoren kampen met krapte. Toch zijn er ook nog steeds mensen die aan de zijkant staan. En er zijn werknemers die graag een nieuwe weg in willen slaan, maar niet volledig geschoold zijn. Ook sluit de kennis en kunde van schoolverlaters en afgestudeerden niet naadloos aan op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. Deze zaken zorgen niet alleen voor een mismatch op de arbeidsmarkt, ze maken de arbeidsmarkt op dit moment bovendien complex. Dit vraagt om een goede samenwerking en afstemming, waarbij de werkgevers en werkzoekenden centraal gesteld worden en niet verstikt worden door regels en procedures. Willen we het aanwezige potentieel benutten, dan moet het dus simpeler en transparanter. Leidend hierbij is dat werkgevers zicht krijgen op het potentieel.

 

Doelstelling 2022-2023

De Human Capital Agenda heeft zijn positie in de regio inmiddels verworven en is met name voor overheid en onderwijs een bewezen middel. Werkgevers lopen echter nog vaak vast in regelgeving en instanties en daarom moet de toegankelijk worden vergroot. Hoe? Door de successen nog beter te delen en de begeleiding en hulp aan werkgevers te standaardiseren of reguleren. Sectortafels moeten hierbij het goede voorbeeld gaan geven.

Doelen:

  • Toegankelijkheid van de HCA (website) te vergroten;
  • Regio Zwolle brede transparante en heldere aanpak en werkwijze voor Inclusiviteit
  • Duidelijker route/aanspreekpunt voor HCA agenda.

Subdoelen:

  • Ondernemers helpen om handvatten te geven voor personeelsbeleid en met name arbeidspotentieel;
  • Inclusiviteit actief bij ondernemers op de agenda krijgen.

Bekijk hier de pagina van Eric Krabbe

Nieuws

Gratis tickets voor Business Event Kampen #BEK22

In 2020 zou het Business Event Kampen worden gehouden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. De gezamenlijke ondernemersorganisaties van Kampen wagen dit jaar een herkansing. Vanaf 8 september zijn entreekaarten te bestellen voor het evenement op 17...

Lees meer

Startup Cribb ontvangt een Rabo Innovatielening

‘Dit biedt ons de financiële ruimte om onze innovatieve huizensite verder uit te bouwen’ Ruim zes ton investeerde startup Cribb in het innovatieve online platform waarop zo’n 200.000 huizenzoekers voor de markt uit elkaars woningen kunnen bekijken en onderling een...

Lees meer

Werken aan een sterke bouw- en infrasector

Innovatieversnellers Bouw & Infra Wij staan in de bouw- en infrasector voor grote uitdagingen: de schaarste van grondstoffen, de duurzaamheidsopgave,de enorme vraag naar woningen en de krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe speel je hier als MKB-bedrijf op in? Dat...

Lees meer

Ben jij klaar om te netwerken?

Jaarlijks organiseren wij tientallen netwerkbijeenkomsten en workshop; deze zijn laagdrempelig en altijd met een hoge “gun- én funfactor”. Via de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws en interessante evenementen.