Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk? 

Geplaatst op 08-07-2024

Bijdrage van ArboNed

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om de batterij weer op te laden. Maar wat als uw werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En hoe zit het als uw werknemer die ziek is (misschien al lange tijd) op vakantie wil? Mag dat? ArboNed geeft uitleg.

Uw werknemer wordt ziek op vakantie
Wordt uw werknemer ziek tijdens zijn vakantie en is hij daardoor niet meer in staat om van zijn vakantie te genieten? Dan mist de vakantie zijn belangrijke functie van fysiek en mentaal herstel. In dat geval kunnen, in overleg tussen werkgever en werknemer, vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. Uw werknemer kan de vakantiedagen dus later opnieuw opnemen. Uw werknemer moet zich dan wel houden aan het verzuimprotocol en zich op tijd ziekmelden vanaf zijn vakantieadres. 

Met een verzuimprotocol schept u duidelijkheid en voorkomt u problemen. Zorg er wel voor dat u deze regels bekendmaakt bij alle werknemers, anders kunt u zich er niet op beroepen. Deze regels kunt u bijvoorbeeld opnemen:

  • Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever.
  • Uw werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop u hem kunt bereiken.
  • In zijn vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts tellen en hiervan bewijzen bewaren. Denk aan documentatie over de diagnose, het advies dat hij heeft gekregen en de verwachte ziekteduur.
  • Als zijn vakantie voorbij is, maar uw werknemer op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen. 
  • Uw werknemer neemt zo snel mogelijk contact met u op als hij weer in Nederland is, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van uw werknemer opnieuw. Ook brengt hij in kaart of dat iets betekent voor zijn werkzaamheden.

Let op! Heeft uw bedrijf een Ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging? Dan moet u deze betrekken bij het opstellen van de verzuimregels. 

Uw zieke werknemer wil op vakantie
Als uw zieke werknemer op vakantie wil en u twijfelt of dat de re-integratie belemmert, dan kunt u de bedrijfsarts om advies vragen. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag. Als er geen medische belemmeringen zijn en ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang, dan kunt u de vakantie niet weigeren. 

Wilt u nog meer weten over vakantie en verzuim? Bijvoorbeeld hoe het zit met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte? Kijk dan hier

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!