Vijf vragen over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Geplaatst op 25-04-2023

Bijdrage van ArboNed

Een veilige werkplek begint met het kennen van de arbeidsrisico’s. Met de verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) brengt u deze risico’s in kaart en pakt u deze gericht aan. Bekijk hier de antwoorden op vijf veelgestelde vragen van ondernemers over de RI&E.

1. Wat is een RI&E?
De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers wettelijk verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel is verplicht te inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen u gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moeten in een RI&E eventuele arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

2. Wie is betrokken bij het maken van een RI&E?
Een preventiemedewerker werkt mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen. Dit doet hij samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Als u die niet heeft, dan moet u uw werknemers betrekken in het geven van advies over de RI&E.

3. Wat levert de RI&E mij als ondernemer op?
Een RI&E is niet alleen belangrijk vanwege de wettelijke verplichting, maar leidt ook tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico’s. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook te besparen op uw bedrijfskosten.

4. Moet ik mijn RI&E laten toetsen?
In sommige gevallen bent u verplicht uw RI&E en Plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige. Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

5. Wat zijn de kosten van een RI&E?
Het uitvoeren van een RI&E kost vooral tijd. Zo moet een preventiemedewerker hiervoor voldoende tijd kunnen vrijmaken. Als u verplicht bent om de RI&E vervolgens te laten toetsen, dan heeft u ook te maken met directe kosten. U kunt de uitvoering van een RI&E ook uitbesteden. Dat scheelt tijd en u weet zeker dat u een volledige RI&E heeft, die voldoet aan de eisen van de wet. De eventuele toetsing is dan vaak inbegrepen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de RI&E? Bekijk de praktische tips en hulpmiddelen van ArboNed op www.arboned.nl/rie.

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!