Volgende stap naar invoering van zero-emissiezone in Zwolse binnenstad

Geplaatst op 25-06-2024

Bijdrage van de gemeente Zwolle

Zoals jullie weten gaat de gemeente Zwolle een zero-emissiezone voor stadslogistiek voor de binnenstad van Zwolle instellen. We richten ons hierbij op invoering vanaf 1 januari 2025.

Afgelopen dinsdag 18 juni 2024 heeft het College een belangrijke stap gezet, namelijk instemmen met het ontwerp-verkeersbesluit en de concept beleidsregels voor ontheffingen. Ondernemers en inwoners kunnen vanaf 21 juni tot en met 2 augustus 2024 hierop reageren door een zienswijze in te dienen.  Het dossier met alle relevante stukken is in te zien op https://www.zwolle.nl/invoering-zero-emissiezone-in-2025.

We verwachten in september een definitief verkeersbesluit te kunnen nemen en het ontheffingenbeleid vast te stellen.

De komende weken wordt ook een besluit verwacht voor wijziging van de legesverordening en de mandatering aan het Centraal Loket, die de aanvragen voor de ontheffingen voor de gemeente Zwolle gaat afhandelen. Wij sturen op besluitvorming in de raad van 8 juli 2024 en aansluiting op het Centraal Loket direct daarna. Vanaf dat moment kunnen ondernemers in Zwolle ook ontheffingen voor de zero-emissiezone in Zwolle aanvragen. Zodra bekend is waar je de ontheffingen kunt aanvragen en vanaf wanneer dit voor Zwolle kan, zullen wij de ondernemers en bewoners van de stad en regio informeren. Hou ook de site Invoering zero-emissiezone in 2025 | Gemeente Zwolle in de gaten voor de meest actuele informatie.

Projectleiders Zero-emissiezone
Detmer Hoekstra & Dana Zijlmans

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!