Voorkom dat Nederland op het waterslot gaat

Geplaatst op 12-06-2024

Bijdrage van MKB-Nederland

‘We moeten zorgen dat Nederland niet op het waterslot gaat. Onder meer de uitrol van slimme watermeters, meer opvang van water én een snellere vergunningverlening spelen een cruciale rol om dat voor elkaar te krijgen.’ Dat zeggen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag in een brief aan de Tweede kamer vooruitlopend op een debat over water later deze maand.

Na het elektriciteitsnet piept en kraakt inmiddels ook de watervoorziening in haar voegen. Het aanbod van drinkwater staat sterk onder druk, evenals de kwaliteit. Ook moet Nederland vanwege klimaatverandering zorgen voor nieuwe maatregelen om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden met (langere) periodes van zowel droogte als extreme regenval én met meer opvang van water.

‘Bewuster met water omgaan‘

70 procent van het drinkwater in ons land wordt gebruikt door huishoudens en in de zomer is dit vaak nog veel meer. Om te zorgen dat meer bewustzijn ontstaat rondom watergebruik pleiten de ondernemersorganisaties in hun brief daarom o.a. voor de uitrol van slimme watermeters onder huishoudens en bedrijven. Om de mogelijkheden in het bedrijfsleven om meer water te besparen te benutten wordt het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing uitgevoerd. Doel is om samen met drinkwaterbedrijven, overheden en waterschappen 20% water te besparen in 2035 (t.o.v. de periode 2016-2019). Hiervoor wordt o.a. het potentieel in verschillende sectoren verder in kaart gebracht. Een eerste pilot loopt hiervoor al in de horecasector.

‘Hoewel het bedrijfsleven, maar 30% van het drinkwater gebruikt is het cruciaal voor het maken van bijvoorbeeld ons voedsel, onze medicijnen en de maakindustrie dat we met elkaar de toegang tot voldoende drinkwater veilig stellen,’ aldus de ondernemersorganisaties.

Vergroten van het aanbod van drinkwater

Voor veel drinkwaterprojecten (voor uitbreiding of voor nieuwe bronnen) duurt de (regionale) vergunningsverlening momenteel wel 10 tot 15 jaar. ‘Om te voorkomen dat Nederland echt op een waterslot gaat moet dit stevig worden versneld komende tijd’, aldus de ondernemersorganisaties. Ze vragen daarom het Rijk om niet-vrijblijvende afspraken te maken met provincies om de vergunningstrajecten te versnellen. Ook kan het Rijk verkennen of ze sommige drinkwaterprojecten tot projecten van nationaal belang kunnen verklaren.

Overige maatregelen voor kwaliteit en klimaatadaptatie

In de brief is er verder veel aandacht voor het vergroten van de kwaliteit van ons water (door o.a. uitvoering van het Actieprogramma KRW Bedrijfsleven) en voor klimaatadaptatie. Zo kunnen nieuwe waterbergingen (zodat minder water hoeft te worden afgevoerd naar zee) tevens gebruikt worden voor natuur en recreatie.

In de brief pleiten de ondernemersorganisaties verder om van het voornemen de Nederlandse temperatuureisen voor koelwaterlozingen aan te passen, af te zien. Dit kan namelijk leiden tot grote problemen voor de productie van elektriciteit en in de industrie. Ook valt Nederland ten opzichte van buurlanden als Duitsland volkomen uit de toon met een dergelijke aanpak.

Meer weten?

Lees de samenvatting of de hele brief aan de Tweede Kamer via de links hieronder.

Samenvatting

Brief aan de Tweede Kamer

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!