Column Jelle Weever

Geplaatst op 02-10-2023

PRINSJESDAG

Het demissionaire kabinet presenteerde een beleidsarme begroting. Ik vroeg me daarom af: Hoe staat Nederland er nu voor na 13 jaar Rutte?

Nederland staat in de top drie beste economieën in Europa. De groei van de economie is bijna 25% geweest sinds 2010. Dat heeft wel voor een oververhitting gezorgd, meer dan elders in Europa. Dit heeft geresulteerd in een extreme kerninflatie van 7%. Export staat onder druk door dalende wereldwijde vraag naar goederen.

De kabinetten hebben de staatschuld van bijna 70% teruggebracht naar ruim onder de 50%. De overheidsuitgaven zijn procentueel niet verminderd. Zorgwekkend is dat herverdeelde uitgaven zijn gestegen, maar verdiende uitgaven gelijk zijn gebleven. Daarbij is de VPB als percentage van het BBP gestegen van 1,5% naar 4%. In de periode van Rutte is de lastendruk voor burgers en bedrijven gesteven van 36% naar 39%. De miljoenennota van 2024 richt zich met name op koopkrachtcompensatie.

Ons land is beter uit de Coronacrisis gekomen dan andere Europese landen en heeft een stabiele schuldquote die ver onder de EU-norm zit. Zorgen zijn er ook. De economie staat al een jaar stil en krimp is niet ondenkbaar in de komende jaren. We hebben 122 vacatures per 100 werkzoekenden en een toenemend aantal mensen leeft onder de armoedegrens. Dit vermindert de consumentenbestedingen. Dit heeft een negatieve invloed op het producentenvertrouwen. De inflatie blijft te hoog en lonen hebben een te grote impact op de inflatie. Winsten van bedrijven staan onder druk; een meerderheid verwacht een winstdaling in 2023 en 2024. Uit een MKB-ondernemerspeiling blijkt dat tekort aan personeel, regeldruk en inkoopkosten de grootste belemmeringen zijn voor ondernemers.

MKB Nederland zet zich in voor het principe dat werken moet lonen en vraagt geen verdere verzwaringslasten voor het bedrijfsleven om bovengenoemde redenen. Er wordt aan het kabinet gevraagd om ruimte te bieden voor investeringen in innovatie en verduurzaming. Verder moet er niet getornd worden aan de BTW, BOR en moet men de investeringsregelingen EIA, MIA en WBSO behouden. Ook geen verdere verhoging van de energiebelasting. Naar onze mening moet de overheid er eerst voor zorgen dat men de infrastructuur op orde heeft.

De landelijke verkiezingen markeren een kruispunt. Ik vraag u te kijken naar welke partijen bedrijven niet als pinautomaat zien, maar beseffen dat goedlopende bedrijven cruciaal zijn voor de brede welvaart. Daarbij moet  werken lonen en omgekeken worden naar de mensen die echt niet mee kunnen doen.

Lokaal staat Kampen ook op een kruispunt. De raad gaat in november koers bepalen waar Kampen in 2040 wil staan. Eindelijk wordt er een visie gevormd. Toch baart dit bij mij ook veel zorgen. In de visie gaat het veel over de landbouw, boeren en wonen. Het bedrijfsleven lijkt te worden vergeten. Lokale ondernemers willen uitbreiden, maar in Kampen is geen grond te koop. Beste raadsleden, vergeet alstublieft het perspectief voor ondernemers niet. Bij 20% groei van inwoners hoort ook een evenredige groei aan bedrijfslocaties. Dan kunnen uw inwoners in hun eigen stad blijven werken. Jaag uw ondernemers aan tot innovatie om het verdienvermogen van bedrijven en werknemers te vergroten.

Jelle Weever

DGA Weever Bouw B.V.

Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!