De zero emissiezone in Zwolle komt eraan! (deel 2)

Geplaatst op 15-01-2024

Bijdrage van de gemeente Zwolle

Vanaf 1 januari 2025 is er een zero emissiezone in Zwolle. Net als in ongeveer 30 andere steden in het land. Vanaf die datum mogen in de Zwolse binnenstad, het gebied binnen de stadsgrachten, ondernemers alleen nog met bestel- en vrachtauto’s op elektriciteit of waterstof in de zero-emissiezone rijden. Of met een vrachtfiets natuurlijk. Zo zorgen we voor een aantrekkelijke en leefbare binnenstad met schone lucht. 

Heeft u klanten in de binnenstad en bezoekt u die met een dieselbus of -vrachtauto, dan heeft de maatregel voor u mogelijk grote gevolgen. Voor uw logistiek en/of financieel. 

De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers in en buiten de binnenstad zich tijdig voorbereiden op de komst van de zone en wil daarbij op verschillende manieren informeren en hulp bieden. In deze nieuwsbrief informeert de gemeente Zwolle u over de mogelijkheden voor ondersteuning, subsidies, probeeracties, regels en ontheffingen. In de volgende nieuwsbrief geven we u meer tips over te nemen stappen. Nu al meer weten? Kijk dan op www.doehetzero.nl/gemeente/zwolle of op www.zwolle.nl/invoering-zero-emissiezone-in-2025

Hulp en ondersteuning
Omdat de overheid inziet dat de invoering van de maatregel voor u als ondernemer ingrijpend kan zijn, bieden rijk, provincies en gemeenten hulp en ondersteuning om de overstap voor u makkelijker te maken. We geven hieronder een overzicht van de mogelijkheden.  

Overgangsregeling, vrijstellingen en ontheffingen
De meeste zones gaan in per 2025. Dat is best snel. Voor ondernemers betekent dit een flinke verandering met extra kosten en veel geregel. Daarom is er een overgangsregeling. Sommige bestelbussen die rijden op benzine, (bio) diesel of lpg mogen nog iets langer de zone in. Hierdoor heeft u iets meer tijd om u voor te bereiden.

Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot de zero emissiezones met uw voertuig, omdat uw voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijgt u automatisch. Een ontheffing moet u zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Vrijstellingen en ontheffingen gelden tot 1-1-2030. U moet daarbij denken aan ontheffingen als:

  • Dagontheffingen
  • Ontheffing voor particulier bezit van bestel- en vrachtauto’s
  • Ontheffing voor plug-in hybride vrachtauto’s
  • Ontheffing voor bijzondere voertuigen
  • Ontheffing wegens lange levertijden
  • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden
  • Ontheffing op basis van de hardheidsclausule (zie uitleg hieronder) 
  • Ontheffing als er (nog) geen emissieloze alternatieven zijn voor uw voertuig

Kijk voor de specifieke voorwaarden op www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingen. Dit zijn landelijke afspraken.   

Hardheidsclausule
Gemeenten kunnen aanvullend maatwerk leveren in de vorm van een ontheffing op grond van een zogenoemde hardheidsclausule. Zij kunnen dit inzetten voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is (denk aan pensioen of ziekte) en ondernemers meer tijd wordt gegund. 

Zwolle volgt dus de landelijke lijn, maar de gemeente vindt het ook belangrijk oog te houden voor de actuele (lokale) situatie, factoren en ontwikkelingen. Veel is nog in beweging. De gemeente wil daarom de komende jaren in gesprek blijven met de ondernemers om samen te zoeken naar oplossingen.     

Subsidies, leningen, financiële voordelen en fiscale regelingen
Wilt u overstappen op een elektrische bus? Dan helpen subsidies en fiscale voordelen u daarbij. De SEBA-subsidie is voor u de belangrijkste regeling. Deze geldt voor de aankoop van nieuwe bedrijfsauto’s zonder emissie, dus elektrisch aangedreven of door waterstof. De regeling loopt tot en met 31 december 2025. De regeling is tijdelijk gesloten, maar naar verwachting kunnen vanaf maart 2024 nieuwe aanvragen worden ingediend. Kijk voor meer informatie op: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) (rvo.nl).

Naast de SEBA-subsidie is er de regeling Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) en de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEBI). Ook hier geldt dat u vanaf maart een aanvraag kunt indienen. 

Wist u dat volledig elektrische auto’s zijn vrijgesteld van zowel de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)? Verder krijgen elektrische auto’s korting op de bijtelling. Kijk voor meer informatie op: Aanschafbelasting (BPM) en De (fiscale) voordelen van een elektrische auto.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) bieden fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals voertuigen. Naast deze fiscale regeling kennen we de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de WBSO, de fiscale regeling voor research en development.

De provincie Overijssel stimuleert slimme en duurzame logistiek met verschillende subsidies zoals een subsidie voor elektrische vrachtfietsen, een scan verduurzaming wagenpark en een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van goederenvervoer. De logistiek makelaar van de provincie, Christa Baas, denkt graag met u mee en kan u helpen met een gratis maatwerkadvies.

Probeeracties
Met verschillende probeeracties biedt de gemeente Zwolle u de gelegenheid om te experimenteren en te ervaren welke oplossing voor uw bedrijfslogistiek het meest efficiënt en betaalbaar is. Maak bijvoorbeeld gratis kennis met het gebruik van een E-bestelbus of E-vrachtfiets. Kijk voor meer informatie op jouwstukjezwolle.nl

Waarmee kan de logistiek makelaar u als ondernemer helpen?
De logistiek makelaar van de provincie Overijssel is er om zowel kleine als grote ondernemers te helpen bij de overstap naar zero emissievoertuigen en schonere logistiek. Voor ieder bedrijf specifiek kijkt ze mee wat voor u de meest efficiënte en voordelige oplossing is. Voor Zwolle is de logistiek makelaar Christa Baas en u kunt een gratis adviesgesprek met haar aanvragen. Dat kan via mail C.Baas@overijssel.nl.  

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Op de website doehetzero.nl/zwolle worden veel vragen beantwoord. Ook kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 038. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!