De zero-emissiezone in Zwolle komt eraan! (deel 4)

Geplaatst op 09-04-2024

Bijdrage van de gemeente Zwolle

Vanaf 1 juli: Centraal Loket voor ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart bekrachtigd vast te houden aan de invoering van de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in de Zwolse binnenstad op 1 januari 2025. Dit onder de voorwaarde dat er voor de ondernemers snel duidelijkheid komt over de landelijke en lokale ontheffingen.

In 2020 heeft de Zwolse gemeenteraad besloten een zero-emissiezone in te voeren. De zero-emissiezone draagt bij aan de leefkwaliteit en een aantrekkelijke binnenstad. En draagt bij aan CO2-reductie. 

De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers in en buiten de binnenstad zich tijdig voorbereiden op de komst van de zero-emissiezone. En wil ondernemers goed informeren over de maatregel en helpen bij de overstap naar vervoer zonder uitstoot.  In deze nieuwsbrief informeert de gemeente Zwolle u over de mogelijkheden voor ondersteuning, subsidies, probeeracties, regels en ontheffingen. In de volgende nieuwsbrief geven we u meer tips over te nemen stappen. Nu al meer weten? Kijk dan op www.zwolle.nl/zero-emissie 

Drukker en voller
Onze stad groeit en daarmee ook de logistieke stromen. Logistiek is heel belangrijk voor het economisch functioneren van de binnenstad. Maar omdat het steeds drukker en voller wordt in de binnenstad, is dit niet goed voor de leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en het verblijfsklimaat. In de straten en op de pleinen in de binnenstad moet je kunnen doen waar ze voor bedoeld zijn. Wandelend en fietsend naar de leuke winkels, naar de markt, cafés en restaurants.

Zwolle is één van de 29 steden die een zero- emissiezone invoert. De maatregel geldt vanaf 1 januari 2025 voor al het logistieke vervoer in de historische binnenstad, het gebied binnen de stadsgrachten. Vanaf 2020 is de gemeente in gesprek met ondernemers, leveranciers en belangenvertegenwoordigers over de invoering van de zero-emissiezone. Het afgelopen jaar is de communicatie geïntensiveerd. Een groot deel van de ondernemers weet inmiddels van de komst van de zero-emissiezone, weet de weg naar informatie en adviezen erover te vinden en bereidt zich voor. 

Lokaal maatwerk
De overgang naar uitstootvrij vervoer is voor veel ondernemers een grote uitdaging. Gesprekken met ondernemers en landelijke ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om te kijken naar lokaal maatwerk naast het landelijk beleid. Het landelijk beleid biedt daar voldoende ruimte voor. Het college van BenW wil 2025 benutten als leerjaar om ervaring op te doen en ruimte bieden voor nieuwe logistieke alternatieven. De gemeente Zwolle volgt deze ontwikkelingen met interesse en biedt eventueel hulp.

Centraal Loket Ontheffingen 
Het landelijke zero-emissiebeleid bestaat uit een overgangsperiode tot 2030. Vanaf dan zijn alleen bestel- en vrachtauto’s welkom die geen CO2 uitstoten. Het beleid voorziet in vrijstellingen en landelijke ontheffingen. Bijvoorbeeld voor voertuigen die nog niet emissievrij beschikbaar zijn. Voor meer informatie zie: www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingen

Ondernemers willen uniform, transparant, duidelijk en centraal beleid. Door aan te sluiten bij het landelijk ontheffingenbeleid zijn de regels en voorwaarden daarom in zoveel mogelijk gemeenten hetzelfde. 

Voor het afhandelen van ontheffingen wordt een Centraal Loket ingesteld; één plek waar ondernemers een ontheffing kunnen aanvragen voor alle gemeenten met een zero-emissiezone. De planning is dat het Centraal Loket Ontheffingen op 1 juli dit jaar wordt geopend. U kunt vanaf dat moment uw aanvraag indienen voor een ontheffing.  

Lokale beoordeling   
Ontheffingen op grond van de zogenoemde hardheidsclausule en dreigend faillissement worden lokaal beoordeeld. Zwolse ondernemers dienen hun aanvraag hiervoor te onderbouwen met een plan van aanpak.  

Hulp bij aanvragen
De gemeente blijft actief in overleg met de ondernemers in aanloop tot 1 juli en helpt u zo nodig met de aanvraag.

Vervolg
De eerstvolgende stap in de invoering van de zero-emissiezone is het nemen van een verkeersbesluit en besluitvorming over het ontheffingenbeleid. Hiervoor wordt een uitgebreide zienswijzeprocedure gevolgd. Het ontwerpverkeersbesluit wordt naar verwachting vanaf eind mei 2024 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Betrokkenen kunnen in deze periode mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Op de website www.zwolle.nl/zero-emissie en www.doehetzero.nl/zwolle worden veel vragen beantwoord. Ook kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 038. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!