‘Het 10-jarige mkb-jubileum voelt als een goed moment om een nieuwe rol te gaan vervullen’

Geplaatst op 14-07-2023

In tien jaar tijd zag Lisa Heethaar MKB-Nederland Regio Zwolle uitgroeien tot een solide organisatie die een structurele bijdrage levert aan een beter ondernemersklimaat in de 22 gemeenten. Lisa droeg daar zelf vanuit verschillende functies persoonlijk aan bij. Zo was ze in de eerste zes jaar projectmanager, communicatieadviseur en organisatiekracht. En de afgelopen vier jaar vervulde Lisa de rol van bestuurslid, met als aandachtsgebieden Regionale Verbinding en MKB-vriendelijk ondernemen. Hoewel Lisa stopt als bestuurslid, blijft ze wel op de achtergrond betrokken als ambassadeursvoorzitter. Maar voordat het zover is, blikt Lisa terug op de afgelopen tien jaar. En natuurlijk kijkt ze ook naar de toekomst.

Hoe kwam je tien jaar geleden in contact met MKB-Nederland Regio Zwolle?

‘Op 21-jarige leeftijd studeerde ik in Utrecht en wilde ik terugkeren naar Zwolle om daar mijn netwerk op te bouwen. Daarom liep ik mijn eindstage bij Stichting Sportief Zwolle. Via via kwam ik in contact met Jeroen Heethaar (waarvan veel ondernemers denken dat hij mijn broer is, maar die ik toen alleen van naam kende). Jeroen bood mij de unieke kans als afstudeerproject het Zwolse Sportgala vanaf nul op poten te zetten. Gerard Marsman was destijds directeur Coaches Betaald Voetbal en mijn stagecoach. En Jacco Vonhof zat in de Raad van Advies van Stichting Sportief Zwolle. Aan hem vroeg ik of hij me wegwijs kon en wilde maken binnen het mkb. Zodoende leerde ik in korte tijd niet alleen het Zwolse bedrijfsleven kennen, maar ook diverse partijen op het gebied van overheid, sport, cultuur en onderwijs. Mede op basis van dit netwerk en mijn ervaring als organisator van het Zwolse Sportgala, kreeg ik in 2013 de vraag of ik wilde helpen om MKB-Nederland Regio Zwolle op te bouwen. Mijn antwoord luidde “ja”.’

Waarom is in jouw ogen een gunstig ondernemersklimaat zo belangrijk voor de regio Zwolle?

‘Omdat het midden- en kleinbedrijf echt de motor is van deze regio. Willen we dat het mkb en dus de regio goed draait, dan is een gunstig ondernemersklimaat onontbeerlijk. Het is de fundering. Daarom draagt MKB-Nederland Regio Zwolle daar, in samenwerking met partners als VNO-NCW, inmiddels alweer tien jaar aan bij. In de eerste jaren waren we vooral aan het pionieren en aan het bouwen. Aan de organisatie zelf, aan de naamsbekendheid en aan de verbinding met de ondernemers en de 22 gemeenten in onze regio. In eerste instantie hield ik me hier vier uurtjes in de week mee bezig. Maar naarmate we groeiden, konden we ook de organisatiekracht steeds verder uitbreiden. Ik begon als projectmanager, werd toen communicatieadviseur en vervolgens organisatiekracht. Daardoor werd ik overal bij betrokken en leerde ik de club door en door kennen. Ik ben een architect en bouwer. Dus toen ik voelde dat de fundering van de organisatie stond, was het voor mij tijd voor een andere fase. Daarom ging ik in op de vraag van het toenmalige bestuur om bestuurslid te worden. In eerste instantie had ik vier portefeuilles onder mijn hoedde: partnerschappen, evenementen, regionale verbinding en MKB-vriendelijk ondernemen. Toen het bestuur, onder leiding van voorzitter Jelle Weever, verder werd uitgebreid, werden ook de taken geherstructureerd en ging ik mij focussen op de aandachtsgebieden Regionale Verbinding en MKB-vriendelijk ondernemen.’

Welke stappen heeft MKB-Nederland Regio Zwolle de afgelopen tien jaar gezet?

‘Allereerst ben ik er trots op dat er een solide organisatie staat die daadwerkelijk bijdraagt aan de lobby voor een gunstiger ondernemersklimaat. De bestuursleden vullen elkaar goed aan en we houden elkaar scherp. In de afgelopen jaren is niet alleen de organisatie, maar ook onze lobbydoelstelling een stuk zichtbaarder geworden. Niet voor niets hebben we inmiddels een zetel bij alle belangrijke overlegorganen. Hierdoor kunnen we de belangen van de lokale ondernemers behartigen op regionale, nationale en internationale thema’s (https://mkbregiozwolle.nl/themas/). We hebben een prachtig netwerk van leden, ambassadeurs en adviseurs/vakspecialisten rondom ons opgebouwd die onze voelsprieten in de 22 gemeenten zijn en ons op specifieke thema’s kunnen adviseren. En daarnaast is het ons gelukt om verbindingen te leggen en samenwerkingen aan te gaan met onze partners. Met de lokale ondernemers en de 22 gemeenten, maar ook met onderwijsinstellingen, VNO/NCW, Kennispoort Regio Zwolle, de provincies en de Economic Board Regio Zwolle.’

En als je nou een specifiek succesverhaal moet benoemen?

‘Dan kies ik toch voor de wijze waarop we ondernemers en de gemeenten dichter bij elkaar brengen en hierdoor de belangen van ondernemers kunnen behartigen en kunnen bijdragen aan het economisch beleid. Eerst de basis op orde. Voor een overheid is het namelijk heel belangrijk om te weten wat er bij de ondernemers speelt door niet óver de bedrijven, maar juist mét de bedrijven te praten. Daarom gaan we niet alleen in gesprek met burgemeesters en wethouders, maar juist ook met de beleidsbepalers en accountmanagers. Zodat zij de wensen en behoeften van lokale ondernemers kennen en daar rekening mee kunnen houden bij de bepaling van het beleid. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat ondernemers op een laagdrempelige wijze de weg naar de gemeenten kunnen vinden. Daarom proberen we samen met de 22 gemeenten en partners in onze regio de ondernemersdienstverlening te optimaliseren. Waarbij de klantreis van de ondernemer als uitgangspunt wordt genomen en hij waar mogelijk lokaal wordt ondersteund. De ontwikkeling in de gemeente Olst-Wijhe en de samenwerking met onze ambassadeur Erwin van Weeghel, die de handschoen heeft opgepakt om een lokale ondernemerskring op te richten, vind ik hier een mooi voorbeeld van.’

Wat heeft de afgelopen tien jaar jou persoonlijk gebracht?

‘Om te beginnen ben ik blij dat ik bij heb kunnen dragen aan de optimalisatie van het ondernemersklimaat in Regio Zwolle. Ik haal veel voldoening uit het feit dat ik mensen verder kan helpen. Verder heb ik in tien jaar tijd heel veel geleerd door te doen en door telkens mijn rol te nemen en kansen aan te pakken. Daarnaast heb ik een waardevol netwerk opgebouwd. Maar de pure verhalen van de mens achter de ondernemer hebben mij toch wel het meest verrijkt. De één-op-één gesprekken. Daar ben ik echt dankbaar voor. Want waar ik voorheen vooral een stille kracht op de achtergrond was, leerde ik onder andere door die verhalen hoe ik, door dicht bij mijzelf te blijven, de leiding kan nemen.’

Wat brengt de toekomst?

‘Na 10 jaar vind ik het een goed moment om een stap terug te doen en stop ik als bestuurslid. Ik blijf op de achtergrond betrokken bij onze 22 mkb-ambassadeurs in de gemeenten in Regio Zwolle, met wie we een paar keer per jaar samenkomen om ontwikkelingen in de gemeenten te bespreken. Spreek ik over MKB-Nederland Regio Zwolle, dan hoop ik dat het lukt om ons verder te professionaliseren, dat we de bestaande samenwerkingen nog verder kunnen uitbouwen en dat we de nieuwe generatie ondernemers verder bij onze organisatie kunnen betrekken. Zodat we ook de komende tien jaar vraag-gestuurd kunnen werken aan de verdere verbetering van het ondernemersklimaat in stad en regio.’

Tekst door: Theo Smits

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!