Leren in de praktijk cruciaal voor opleiding vakmensen

Geplaatst op 04-04-2024

Bijdrage van MKB-Nederland.

De Onderwijsraad komt met een aantal goede adviezen om leren in de beroepspraktijk verder te verbeteren, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het vandaag gepresenteerde rapport ‘Een klemmend beroep’. Zo onderschrijft de raad het grote belang van leren in de praktijk, pleit zij voor een structurele subsidieregeling praktijkleren voor bedrijven en voor een betere spreiding van stages door het studiejaar heen. Het is goed dat de Onderwijsraad verder wijst op potentiële problemen, al herkennen de ondernemersorganisaties zich niet in het geschetste beeld dat de krappe arbeidsmarkt leidt tot een schaarste aan stageplekken en te weinig tijd voor begeleiding van studenten door bedrijven.

Stageplek beschikbaar

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW gaat er heel veel goed bij het opleiden in de beroepspraktijk. Goed opgeleide vakmensen zijn keihard nodig en het bedrijfsleven – met alleen al 250.000 erkende leerbedrijven in het mbo – draagt daar cruciaal aan bij door studenten stages en leerwerkplaatsen aan te bieden en hen het vak in de praktijk te leren. Op delen van de zorg na is er vrijwel voor iedere student een stageplek beschikbaar, zo blijkt uit de tweejaarlijkse Stagebarometer van SBB. De ondernemersorganisaties hebben vorig jaar, samen met het ministerie van OCW en de MBO Raad, hun handtekening gezet onder het Stagepact om stages voor studenten nog verder te verbeteren. Recent onderzoek in opdracht van het ministerie OCW laat zien dat er ook in het hbo weinig tot geen tekorten aan stageplaatsen is.

Eindverantwoordelijk

De ondernemersorganisaties kunnen zich niet vinden in de constatering van de Onderwijsraad dat dat bedrijven in deze tijd van arbeidsmarktkrapte onvoldoende capaciteit hebben om studenten te begeleiden en ‘stagemisbruik’ op de loer ligt. ‘In verhouding tot het enorme aantal stages per jaar komt stagemisbruik weinig voor, al is elk geval er één te veel. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de stages en moet daarop toezien. In het mbo hebben we de mogelijkheid om de erkenning van een leerbedrijf in zo’n geval in te trekken. Het zou goed zijn als dat ook in hbo zou kunnen.’

Beter spreiden

MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven het advies om stages doelbewuster en beter gespreid over het studiejaar in te zetten. ‘Die spreiding gebeurt nu onvoldoende en daar is zeker winst te behalen. Houd daarbij meer rekening met de drukke en rustiger tijden in sectoren. In de zorg bijvoorbeeld zou het helpen als stages ook in de zomervakanties mogelijk zouden zijn. Dan moeten studenten in die periode wel ook hun OV-kaart kunnen gebruiken.’

De ondernemersorganisaties zijn verder van mening dat praktijksimulaties op scholen nooit de praktijk in het bedrijfsleven kunnen vervangen. De Onderwijsraad stelt meer praktijksimulaties op scholen als alternatief voor stages voor, maar dat zou volgens hen een slechte ontwikkeling zijn. ‘Het échte werk, met alles wat daarbij komt kijken, leer je in bedrijven. We denken graag mee over meer innovatievere vormen van stages. Simulaties zouden bijvoorbeeld een goede aanvulling of voorbereiding op stages kunnen zijn.’

Begeleiding

Net als de Onderwijsraad wijzen ook MKB-Nederland en VNO-NCW op het belang van een goede samenwerking tussen de stagebegeleider vanuit het onderwijs en de praktijkbegeleider in de bedrijven. ‘Daar valt ook nog een stap te zetten. Het zou goed zijn als scholen de stagebedrijven beter leren kennen en daar vaker over de vloer komen. In het Stagepact zijn over de begeleiding vanuit de scholen ook goede afspraken gemaakt.’ 

Subsidieregeling praktijkleren

De ondernemersorganisaties zijn verder blij met de steun van de Onderwijsraad waar het de financiële ondersteuning van werkgevers voor hun inspanningen betreft. Ook de raad pleit ervoor dat de subsidieregeling praktijkleren structureel wordt, zodat de continuïteit is gegarandeerd en bedrijven weten waar ze aan toe zijn.

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!