Over duurzame inzetbaarheid bedrijven

Geplaatst op 04-09-2023

Bijdrage van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor welke plannen kan ik subsidie krijgen?

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als u ook investeert in duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Bent u benieuwd met welke activiteiten de duurzame inzetbaarheid van werkenden kan worden verbeterd? Blader dan eens door de flyer Duurzame inzetbaarheid bedrijven.

Eerder stoppen met werken

Als een werkgever met een werknemer afspraken maakt over eerder stoppen met werken, dan kan dit voor subsidie in aanmerking komen. Hiervoor gelden eisen, zoals dat de werknemer zwaar werk verricht en over maximaal drie jaar pensioengerechtigd is. En dat de maandelijkse uitkering niet meer is dan het fiscaal vrijgestelde bedrag.

Hoe kun je subsidie aanvragen?

Wilt u in september 2023 een subsidieaanvraag indienen? Dan hebt u een bedrijfsanalyse en een activiteitenplan nodig. Deze dient u digitaal in bij SZW.

Bedrijfsanalyse

De bedrijfsanalyse is de basis voor het activiteitenplan. Deze analyse beschrijft de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – indien aan de orde – het eerder stoppen met werken. Begin mei wordt het format voor de bedrijfsanalyse op deze website gepubliceerd. Dan kunt u lezen hoe u de analyse uitvoert en aan welke eisen deze moet voldoen.

Activiteitenplan

Een activiteitenplan is een beschrijving van alle activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast maakt u een projectbegroting. Samen met de bedrijfsanalyse vormen deze documenten de aanvraag die vervolgens digitaal kan worden ingediend. 

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!