Premiepercentages 2024, grondslagverbreding en werkgeverslasten

Geplaatst op 18-01-2024

Bijdrage MOORE MKW

Mr. Gerard Gelling, belastingadviseur bij MOORE MKW, heeft onlangs een column voor Elsevier geschreven:

Ieder jaar worden opnieuw de belastingtarieven en de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen vastgesteld. Op het oog lijken het slecht minimale wijzigingen, maar niets is minder waar. In dit artikel ga ik in op de situatie voor 2024. 

Vanuit werkgevend Nederland komt dikwijls de klacht dat arbeid in Nederland te duur wordt. Dit wordt met name veroorzaakt door de belasting en de premiedruk. Dit wordt de WIG genoemd, het verschil tussen het nettoloon dat de werknemer ontvangt en de loonkosten van de werkgever. Wie naar het belastingstelsel kijkt zou de conclusie kunnen trekken dat er maar 2 belastingtarieven zijn. In werkelijkheid kan de belastingdruk op de ontvangen meer-euro maar liefst 8 tarieven hebben. Een gevolg van de complexe systematiek van de opbouw en afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Voor werknemers wekt dit de indruk dat meer werken niet loont.

In november 2023 zijn de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen vastgesteld. Voor uw beeldvorming neem ik ze hieronder op en laat ik het verschil tussen 2023 en 2024 zien.

Premie20232024
AWF laag2,64%2,64%
AWF hoog7,64%7,64%
AOF kleine werkgever5,82%6,18%
AOF grote werkgever7,11%7,54%
Uniforme opslag kinderopvang0,50%0,50%
WHK-premie1,53%1,22%
Zorgverzekeringswet6,68%6,57%
Totaal*18,46%18,47%
*de tabel gaat uit van een grote werkgever (loonsom > € 942.500) met werknemers met een contract voor onbepaalde tijd (AWF laag).

Zo op het oog verandert er vrijwel niets. De Aof premie waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald gaat behoorlijk omhoog, maar de andere percentages stijgen niet of dalen zelfs. Vermoedelijk ligt dit niet zo zeer aan het toenemend aantal arbeidsongeschikten, maar aan het feit dat ook de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (net als het minimumloon) jaarlijks worden geïndexeerd. Financieel belangrijker is de verhoging van het maximum premieloon. Tot en met 2022 (€ 59.706) waren we jaarlijkse indexatie van ruim € 1.000 gewend. Sinds vorig jaar gaat het hard. In 2023 bedroeg het maximum premieloon € 66.956 (een stijging van ruim € 7.000) en in 2024 gaan we vrolijk door naar € 71.264 (een stijging van ruim € 4.000).  Als we een vergelijking maken tussen de werkgeverslasten van een werknemer met een salaris op of boven premiemaximum dan ziet de stijging er heel anders uit.

JaarSalaris op premiemaximumPercentage werkgeverslastenBedrag
2023€ 66.95618,46%€ 12.360,08
2024€ 71.26418,47%€ 13.162,46
Verschil procentueel+6,49%Verschil in bedrag€ 802,28

Een optisch verschil van 0,01% blijkt in werkelijkheid 6,49% aan kostenstijging te veroorzaken. Voor de snelle rekenaars, dat is 649 keer zo veel! Om de WIG te kunnen bepalen is het nodig inzichtelijk te maken wat de belastingdruk voor de werknemer met een brutoloon van € 71.264 is. Op het moment van schrijven van deze column waren de tabellen voor 2024 nog niet bekend. Maar op basis van de in 2023 geldende tabellen (veel verandert er hier niet) bedraagt het netto-inkomen van de werknemer € 48.113.

Berekening WIG bij een inkomen Bedrag
Totale loonkosten werkgever€ 84.426,64
Netto inkoken werknemer€ 48.113,00
WIG€ 36.313,64

Vanuit het netto-inkomen van de werknemer bezien bedraagt de WIG een percentage van 75%. Gaan werknemers nog meer verdienen dan het premie-maximum dan komen zij al snel in de situatie (vanaf een inkomen van € 75.518) dat iedere verdiende meer-euro wordt belast tegen een tarief van 56,01% (door de afbouw van de arbeidskorting die boven op het toptarief van 49,5% komt).

Conclusie
Werkgevers die klagen dat personeel in Nederland te duur wordt hebben misschien best wel een terecht punt. Een bijkomend effect is dat door de ingewikkelde systematiek van de afbouw van heffingskortingen ervoor zorgt dat CAO-stijgingen om de inflatie te compenseren een stuk minder effectief worden. Deze leiden tot een verdere stijging van de werkgeverslasten en komen voor slechts een klein deel (ongeveer de helft) bij de werknemers in de portemonnee terecht. Tijd voor een effectiever belastingstelsel lijkt mij! Een mooie klus voor het nieuwe kabinet misschien?

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!