Rabo-onderzoeksrapport vormt startpunt richting toekomstbestendige regio Zwolle

Geplaatst op 22-11-2023

Bijdrage van de Rabobank

Het gaat goed met de regio Zwolle. De sterke economische groei van de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat we in dit gebied prachtig kunnen wonen, werken en leven. Dit betekent echter niet dat we op onze lauweren kunnen rusten, zo laat een onderzoeksrapport van Rabobank zien. Sterker nog: wil deze regio ook de komende decennia verzekerd zijn van een toekomstbestendige economie en een hoge brede welvaart, dan is het belangrijk dat het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs gaan samenwerken aan zes belangrijke en uitdagende opgaven.

Wake-up call
Stefan Lohuis, directeur bij Rabobank IJsseldelta en Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, noemt het onderzoeksrapport een wake-up call voor de regio. ‘De huidige welvaart is ons een beetje komen aanwaaien, mede dankzij de hoge kwaliteit van leven in de regio en de gunstige ligging van dit gebied. De manier waarop de economie de afgelopen decennia groeide, is niet het model voor de toekomst. Willen we ook over 20 jaar van een hoge brede welvaart profiteren, dan moeten er nú belangrijke stappen worden gezet.’

Regiopartner
Rabobank wil hier graag een bijdrage aan leveren, aldus Joram Maan, directeur bij Rabobank Noord Veluwe en Rabobank Vaart en Vechtstreek. ‘Rabobank heeft dit onderzoeksrapport laten opstellen, omdat we naast een financiële partner voor bedrijven en inwoners ook een kennispartner voor de regio zijn. Onze onderzoeksafdeling RaboResearch heeft data over de regio geanalyseerd en interviews gehouden met sleutelpersonen van toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties in de regio Zwolle. Vervolgens hebben we de input uit deze interviews via tafeldialogen met studenten, bedrijven, opleidingsinstituten, investeerders en gemeentelijke overheden besproken. Op basis van die interviews en dialogen heeft RaboResearch zes belangrijke en uitdagende opgaven geformuleerd, waarmee we de regio Zwolle toekomstbestendig kunnen maken.’

6 opgaven
De zes opgaven luiden als volgt: 1. Maak van innovatie een speerpunt. 2. Vernieuw vanuit een visie. 3. Verbind jongeren aan bedrijven. 4. Zet organisatiekracht om in actie. 5. Verbeter de bereikbaarheid. 6. Koers op het kompas van brede welvaart. Stefan Lohuis vindt dat het na alle interviews, dialogen en gesprekken tijd is voor actie. ‘De zes opgaven uit het onderzoeksrapport laten een duidelijke koers zien richting economische toekomstbestendigheid en een hoge brede welvaart. Nu is het zaak ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk partijen aansluiten, zodat we samen actie kunnen ondernemen. Uiteindelijk heeft de hele regio Zwolle daar baat bij.’

Kijk voor het volledig rapport op rabobank.nl/IJsseldelta

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!